Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 3/6/2020

04η Συνεδρίαση – 3/6/2020 – 11:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης
Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2019 προς τη Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Ανάθεση στη δικηγόρο Κωνσταντίνα Κυριακοπούλου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ανάθεση στo δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Ανάθεση στo δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να παράσχει γνωμοδότηση για την πληρωμή και εξόφληση δικαστικής αποφάσεως (εργατικής σε βάρος του Δήμου).
Ανάθεση στo δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου προκειμένου να παραστεί και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του 3μελούς Συμβουλίου του Β΄ τμήματος του Σ.τ.Ε.
Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.».
Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του θερινού κινηματογράφου «ΦΙΛΟΘΕΗ» της Κοινότητας Φιλοθέης.
Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επιφανείας 11.61 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ.11 στη Κοινότητα Φιλοθέης.
Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα ή Σκουτίδα Πάντου να παραστεί να συντάξει και καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρ. 21 παρ.11 του N. 3731/2008)».
Έγκριση εγγράφων σύμβασης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικoύ ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων άρθρ. 21 παρ.11 του Ν.3731/2008».
Έγκριση εγγράφων σύμβασης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικoύ ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή της υπηρεσίας: «Δενδροκομικές εργασίες».
Έγκριση παροχής των υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων

Τελευταία Νέα