Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 4/22/2016

04η Συνεδρίαση – 4/22/2016 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης
Έγκριση αποδέσμευσης ποσών από προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος « ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 2016»
5οΈγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ 2016»
Έγκριση Τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2016»
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν.ΨΥΧΙΚΟ 2016»
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2016 ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ»
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των θερινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για τη διάθεση του βιβλίου «Οδωνύμια Φιλοθέης- Η Ιστορία καθ’ οδόν» που έχει εκδώσει η εταιρεία

Τελευταία Νέα