Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04η Συνεδρίαση – 4/28/2015

04η Συνεδρίαση – 4/28/2015 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2015 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ.
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2015.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την οργάνωση θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2015 ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2015 ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015 για την οργάνωση του θερινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 2015 ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ.
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των θερινών προγραμμάτων απασχόλησης παιδιών.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015 για την ετήσια καταχώρηση δημοσιεύσεων σε τοπική εφημερίδα.
Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων στο πρόγραμμα Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση στο Γαλάτσι – Φιλοθέη Ψυχικό .
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την φύλαξη του Δημοτικού κτιρίου στην Πλ. Βασ. Γεωργίου Β’ και άλλων δημοτικών χώρων.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2015 για την διοργάνωση – παρουσίαση σεμιναρίων – συνεδρίου με θέμα Πολιτισμός και Περιβάλλον.
Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2015 για την εγκατάσταση νέων τηλεφωνικών συσκευών στα γραφεία της ΔΗΚΕΦΙΨ.
Κατάρτιση και ψήφιση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΦΙΨ έτους 2013 – Κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποδοχή συμμετοχής της Αντιπροέδρου της ΔΗΚΕΦΙΨ στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Σιθωνία Χαλκιδικής 7 – 9/5/2015 και έγκριση δαπάνης.

Τελευταία Νέα