Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

04 Συνεδρίαση – 2/10/2015

04 Συνεδρίαση – 2/10/2015 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης
Έγκριση καταβολής του 60% της αξίας των τιμολογίων που κατέθεσε ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργαντάς στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού.
Έγκριση πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων στον κ. Βασίλειο Ράπτη.
Έγκριση δαπανών και διάθεση – ψήφιση – πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση του 1ου πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας.
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωσης του ανοικτού – φανερού – πλειοδοτικού – προφορικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης του δημοτικού θερινού κινηματογράφου ΦΙΛΟΘΕΗ.
Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Συντήρηση πρασίνου.
Ανάθεση στο δικηγόρο Αλέξιο Θεοδωρόπουλο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου περί κατάργησης οργανικής θέσεως και θέσεως σε διαθεσιμότητα Δημοτικού Αστυνόμου.
Έγκριση πληρωμής αμοιβής στο δικηγόρο Ιωάννη Βοσκόπουλο για δικηγορικές εργασίες που του ανατέθηκαν.
Τελευταία Νέα