Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

05η Συνεδρίαση – 3/12/2014

05η Συνεδρίαση – 3/12/2014 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης 2014 του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Καλφαγιάν Όλγας περί μείωσης του μισθώματος του «Καταστήματος (Περίπτερο)» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ 11 και Ρέας στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Αναστασάκου Ιωάννη περί μείωσης του μισθώματος του «Καταστήματος (Παντοπωλείου)» επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ.11 στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ενημέρωση συζήτηση και διατύπωση απόψεων επί του Σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση».
Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση του Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Φιλιππή Κων/νας περί μείωσης του μισθώματος του Καταστήματος ψιλικών (ειδών περιπτέρου) επί της οδού Βασ. Γεωργίου β΄27στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Ελληνικού Λαογραφικού και Ιστορικού Ομίλου Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Μουσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχικού «Η ΕΥΤΕΡΠΗ».
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης 2014 του Διαλεκτικού Ομίλου Φιλοθέης (τοπικό παράρτημα).
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Πολιτιστικού Ομίλου Ψυχικού.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Συλλόγου Κρητώv Νέου Ψυχικού – Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο ΜΙΝΩΣ».
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Αθλητικού Ομίλου Ν. Ψυχικού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ».
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού.
Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού έτους 2011- καθώς και της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού έτους 2012- καθώς και της έκθεσης διαχείρισης (έκθεση πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού χρήσης από 1/1/2013 έως 31-12-2013. Καθορισμός αμοιβών τους.
Αποδοχή παραίτησης ενός (1) τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» της κ.Τζεβελεκάκη Ασπασίας και αντικατάσταση αυτού.
Διόρθωση της υπ΄αρ. 58/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Συγκρότηση των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα μέλη της Επιτροπής Νεότητας
Αναβάλλεται.


Τελευταία Νέα