Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

06η Συνεδρίαση – 2/27/2015

06η Συνεδρίαση – 2/27/2015 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης
Εξέταση της από 20.02.2015 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για το
Ανάθεση στο δικηγόρο Δακουρά Γεώργιο να παραστεί για το Δήμο στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου για σύνταξη δηλώσεως του Δήμου ως τρίτου σε κατάσχεση της I.E. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ&ΣΙΑ ΟΕ κατά ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ & ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και της Κωνστ
Έγκριση δαπανών και διάθεση – ψήφιση – πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληροφ
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για τις απευθείας αναθέσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας –


Τελευταία Νέα