Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

06η Συνεδρίαση – 4/2/2014

06η Συνεδρίαση – 4/2/2014 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης
Αποδοχή α) ποσού Α΄ κατανομής 41.350.62 € για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και β) ποσού 15.689.84 € για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 120/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής τεχνικών υπηρεσιών έτους 2014.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών πληροφορικής και μηχανοργάνωσης έτους 2014.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου έτους 2014.
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου-μέλους (τακτικού και αναπληρωματικού) της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τις ανάγκες των Δ/νσεων: Διοικητικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού έτους 20
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών ειδών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2014.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έτους 2014.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες των Δ/νσεων: Διοικητικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού έτους 2014.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου έτους 2014.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής έτους 2014.
Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ».
Έγκριση της συμπληρωμένης κατά το άρθρο 100 Ν.3852/2010 σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη συντήρησης Παιδικής Χαράς ΠΙΚΙΩΝΗ».
Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων τύπου Ρ-40 στο πεζοδρόμιο της οδού Ξενοπούλου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.
Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Πλάτωνα Νιάδη για ανατεθείσα σ’ αυτόν σύνταξη υπογραφή και κατάθεση αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου.
Ορισμός αμοιβής των δικηγόρων Βασίλειου Παπαδημητρίου και Γεώργιου Δακουρά για ανατεθείσα σ’ αυτούς από κοινού και εν συμπράξει σύνταξη υπογραφή και κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως του Δήμου.
Ορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για ανατεθείσες σ’ αυτή εργασίες.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 της Χορωδίας Επιστημόνων Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 της Μορφωτικής και Πολιτιστικής Λέσχης Φιλοθέης.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2014 του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ψυχικού (Π.Ο.Ψ.).
Τελευταία Νέα