Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

06η συνεδρίαση – 4/5/2017

06η συνεδρίαση – 4/5/2017 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 06ης συνεδρίασης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με θέμα: Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και προσαρμογή μελέτης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 61/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήψη απόφασης περί διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου επί της οδού Μουσών
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων του Δήμου.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλασηαναβάθμιση και ενίσχυση πρασίνου περιοχής πλατείας Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού»
Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017»
Έγκριση παράτασης για το έργο: «Τοπικές αποκαταστάσεις υφιστάμενου δικτύου ομβρίων Δ.Ε.Φ.»
Έγκριση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις λεωφορείων προκειμένου να τοποθετηθούν σε αυτούς στέγαστρα με σύγχρονα μέσα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.
Συμμετοχή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στην «Αστική Αρχή» με την Επωνυμία «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών» (North Athens Partnership) για την συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα»
Λήψη απόφασης περί συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ το οποίο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης
Καθορισμός όρων για την απευθείας συμφωνία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επιφανείας 22 τετρ. μέτρων επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ. 11 στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Καθορισμός όρων για την απευθεί ας συμφωνία μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου επιφανείας επί της οδού Βα σ. Γ εωργίου Β ́ αρ. 11 στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης
Ορισμός μελών επιτροπής για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών – κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2017.
Κριτήρια επιλογής δικαιούχων για το πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών – κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2017
Συγκρότηση και Ορισμός μελών του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003416 σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1).
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης
Έγκριση A΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2017 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής καλοκαιρινού προγράμματος «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ ΣΤΟ Ν. ΨΥΧΙΚΟ 2017».
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ 2017».
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2017 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Έγκριση τιμολογιακής καλοκαιρινού προγράμματος ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2017».
Ορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών Βοσκόπουλου Ιωάννη του Νικολάου
Παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμ.πρωτ.5006/05-04-2016 σύμβασης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας με την εταιρεία BRINX A.E.Τελευταία Νέα