Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

07η Συνεδρίαση – 3/11/2014

07η Συνεδρίαση – 3/11/2014 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 7ης Συνεδρίασης
Αίτηση του κ. Πρωτοψάλτη Κων/νου του Δημητρίου υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων για μετάταξη σε ανώτερη Εκπαιδευτική κατηγορία.
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ο.Κ.Α.Π.Α.) του Δήμου π
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Βελτίωση αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού» για τις ομάδες Α και Γ στην εταιρεία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εισήγησης για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων την προμήθεια των απαιτουμένων ανταλλακτικών και την παραλαβή των ως άνω εργασιών και προμηθειών.
Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση αναβάθμιση και ενίσχυση πρασίνου περιοχής πλατείας Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού».
Εκπόνηση τεχνικών μελετών με τίτλο: «Μελέτη Εφαρμογής στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” και συγκεκριμένα της ενταγμένης πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ: 373
Λήψη απόφασης για αποδοχή πρότασης του Νικολάου Γεροδήμου διαχειριστή της πολυκατοικίας στο Ν. Ψυχικό επί της οδού Π. Νιρβάνα 3 για εξώδικο συμβιβασμό με το Δήμο σχετικώς με την αποζημίωση λόγω ζημιών σε κάγκελα εξωτερικού μαντρότοιχου από πτώση λεύ
Λήψη απόφασης για αποδοχή πρότασης του Ευστρατίου Θρεψιάδη για εξώδικο συμβιβασμό με το Δήμο σχετικώς με αποζημίωσή του λόγω ζημιών του με αριθ. κυκλ ΥΗΑ-3842 αυτοκινήτου ΙΧ από πτώση δένδρου.
Λήψη απόφασης για αποδοχή πρότασης του Κωνσταντίνου Καραλή για εξώδικο συμβιβασμό με το Δήμο σχετικώς με αποζημίωσή του λόγω ζημιών του με αριθ. κυκλ ΙΕΥ-2750 αυτοκινήτου ΙΧ από πτώση δένδρου.
Έγκριση πληρωμής αμοιβής στο δικηγόρο Θεοδωρόπουλο Αλέξιο για δικηγορική υπόθεση του Δήμου που του ανατέθηκε.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δικαστικής υπόθεσης που αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Φιλοθέης.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να χορηγήσει στο Δήμο γνωμοδότηση για αίτημα μείωσης μισθώματος.
Έγκριση πληρωμής δικαστικώς επιδικασθέντων στο δικηγόρο Κων/νο Μπουρτζάλα μετά τόκων και δικ. δαπάνης.

Τελευταία Νέα