Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

07η Συνεδρίαση – 4/4/2016

07η Συνεδρίαση – 4/4/2016 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 07ης συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Έγκριση 1ου πρακτικού του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια κάδων απορριμάτων και ανακύκλωσης για την κατηγορία: Καλάθι σκύλων
Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ενός δημοτικού καταστήματος στην Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης
Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ισογείου δημοτικού καταστήματος στην Κάτω Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών
Έγκριση με απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων έτους 2016 Δ.Ε.Φ.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και επέκταση – αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων έτους 2016 Δ.Ε.Ψ.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου: Τοπικές αποκαταστάσεις υφιστάμενου δικτύου ομβρίων Δ.Ε.Ν.Ψ.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Ψ.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Τοπογραφικές – Κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δ.Ε.Φ.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Φ. ΕΤΟΥΣ 2016
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη επεμβάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας σε συμβολές οδών Δ.Ε.Ψ. ΕΤΟΥΣ 2016
Ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεση που αφορά Αντιδήμαρχο της Φιλοθέης και αναδοχή υπό του Δήμου της αμοιβής του συνηγόρου του
Ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου σε δικηγόρο
Λήψη απόφασης για αποδοχή πρότασης για εξώδικο συμβιβασμό με το Δήμο
Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ
Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016Τελευταία Νέα