Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

07η Συνεδρίαση – 5/10/2017

07η Συνεδρίαση – 5/10/2017 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 07ης συνεδρίασης
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Επιστροφή χρηματικής εγγύησης
Ορισμός μελών Δ.Σ του ΟΚΑΠΑ – Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου – Ορισμός Θητείας Δ.Σ
Ορισμός μελών του Δ.Σ της ΔΗΚΕΦΙΨ και εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου.
Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας
Tρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»
Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης Μελέτη διερεύνησης εφαρμογής γεωθερμικού συστήματος – σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και το Κολυμβητήριο Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού».
Παράταση της σύμβασης με τίτλο: «KATAΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε.Ψ.».
Παράταση της σύμβασης με τίτλο: KATAΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Δ.Ε.Φ.
Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4178/2013 ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Δ.Ε.ΦΙΛΟΘΕΗΣ»
Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4178/2013 ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ».
Σύσταση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτίριο Μπενετάτου Δ.Ε.Ψ.»
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017»
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».
Έγκριση παροχής της υπηρεσίας: Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (Μ04/2017 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης)
Έγκριση παροχής της υπηρεσίας:Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (Μ05/2017 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης)
Έγκριση παροχής της υπηρεσίας:Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού (Μ06/2017 Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης)
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Πρασίνου και Καθαριότητας.
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου.
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου.
Έγκριση πραγματοποίησης της φιλανθρωπικής εκδήλωσης «3ο Marmalade Festival» και διάθεση πίστωσης.
Έγκριση πραγματοποίησης σκακιστικών εκδηλώσεων : 4ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού & Αγώνας Σκάκι Σιμουλτανέ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 22 τ.μ. επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ αρ.11 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ αρ.11 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Καλλιγά αρ.31 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Έγκριση της απευθείας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ στη Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.74/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 39/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παράταση μίσθωσης ακινήτων Δήμου.
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ιερού Ναού Αγίας Φιλοθέης
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης του Ελληνικού Λαογραφικού & Ιστορικού Ομίλου Φιλοθέης.
Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12758/31-08-2016 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Περισυλλογή και Φύλαξη Αδέσποτων ζώων»

Τελευταία Νέα