Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

08η Συνεδρίαση – 3/16/2015

08η Συνεδρίαση – 3/16/2015 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 08ης Συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση – εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη προστασίας του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο να καταγγείλει τη μίσθωση – να συντάξει υπογράψει – καταθέσει – προσδιορίσει αναγνωριστική αγωγή του Δήμου.
Ψήφιση πίστωσης αμοιβών του δικηγόρου Χρήστου Βαρβαρίγου για δύο υποθέσεις του Δήμου που του ανατέθηκαν.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 456/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της κατάστασης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014.
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με τίτλο: ΈΡΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Έγκριση πρωτόκολλου κανονισμού τιμής μονάδας νέων εργασιών για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: Έλεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών κτιρίων Δήμου Φιλοθέης.Τελευταία Νέα