Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

09η Συνεδρίαση – 12/2/2014

09η Συνεδρίαση – 12/2/2014 – 3:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 09ης Συνεδρίασης
Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Κατάρτιση και ψήφιση του σχεδίου δράσης
Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2014-Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Ψήφιση στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού για το έτος 2015
Ορισμός εκπροσώπου της επιχείρησης για την υπογραφή τραπεζικών επιταγών που εκδίδονται από αυτήν
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου internet banking στην τράπεζα eurobank με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση
Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με την Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ και Επιχειρήσεων ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου (ή Αντιπροέδρου) και μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12.
Διόρθωση της αριθμ.53/2014 Απόφασης ΔΣ που αφορά προμήθεια προγράμματος (λογισμικού) για την διαχείριση του προϋπολογισμού εταιρείας
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για τη διάθεση του βιβλίου « εκ φύσεως η πόλη μας» που έχει εκδώσει η εταιρεία
Αποδοχή δωρεών
Παραχώρηση χώρου στο Κέντρο Νεότητας για εκδήλωση στο στέκι του παιδιού.
Τελευταία Νέα