Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

09η Συνεδρίαση – 3/26/2014

09η Συνεδρίαση – 3/26/2014 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 9ης Συνεδρίασης
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΔΟΛΑΣΙΚ & ΓΡΑΜΜΟΥ Δ.Κ. Π.ΨΥΧΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 215.000.00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών καθώς και αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου.
Έγκριση κατάστασης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.
Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού δ’ τριμήνου έτους 2013.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο ποινικής υπόθεσης της τέως Δημάρχου Ψυχικού μηνυθείσης υπό του Δασαρχείου για ανέγερση επί της Δημαρχίας της κατασκευασμάτων εντός του Δημοτ. Άλσους Εθνικής Αντιστάσεως.
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παράσχει στο Δήμο γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 90/2014 (αριθ. πρωτ. 6040/17-3-2014) απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του ορισμού της δικηγορικής αμοιβής.


Τελευταία Νέα