Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

11η Συνεδρίαση – 4/30/2013

11η Συνεδρίαση – 4/30/2013 – 6:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών.
Παραλαβή της μελέτης «Έλεγχος στατικής επάρκειας Παιδικού Σταθμού.
Παραλαβή της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Παιδικού Σταθμού.
Έγκριση της αριθμ.34/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) με θέμα: «Α΄ αναμόρφωση προϋπολογισμού».
Έγκριση της αριθμ.35/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.) με θέμα: «Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του
Αποδοχή ποσού € 38.816.17 (1/12 του συνολικού ποσού της Ε’ δόσης) από το Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 27 του Ν. 3756/2009).
Αποδοχή ποσού 27.259.05 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Αποδοχή ποσού 23.690.00 € μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση από το Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πάσχα.
Εγκρίνει την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας για το έτος 2013 αποτελούμενη από τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους και Τεχνικό Υπάλληλο του Δήμου


Τελευταία Νέα