Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

11η Συνεδρίαση – 7/30/2014

11η Συνεδρίαση – 7/30/2014 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης
Εκδίδει το κατωτέρω ψήφισμα που αφορά το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων που εισάγεται με το Ν 4250/2014
Εγκρίνει την αποδοχή ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής Προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014
Εγκρίνει το αίτημα της αναδόχου ομάδας μελετητών για παράταση εκπόνησης της μελέτης
Κρατείται για να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Εγκρίνει τις τροποποιήσεις αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2013
Εγκρίνει το Πρακτικό Καταστροφής Υλικού της Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου
Να ζητηθεί από τον Υπουργό ΠΕΚΑ τα παρακάτω


Τελευταία Νέα