Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

12η Συνεδρίαση – 10/4/2016

12η Συνεδρίαση – 10/4/2016 – 5:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 12ης συνεδρίασης
Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου του τέως Δήμου Ψυχικού Κωνσταντίνου Φιδετζή.
Λήψη απόφασης περί συμμετοχής Δημοτικών Συμβούλων στο διήμερο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ το οποίο θα διεξαχθεί στο Βόλο στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2016.
Παραίτηση ή μη από τα δικόγραφα των αιτήσεων ακύρωσης κατά απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις τιμές των Στ΄ και Δ΄ Ζωνών Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού
Παράταση της διάρκειας ισχύος σύμβασης με εταιρεία μέχρι εξαντλήσεων του οικονομικού αντικειμένου με τους ίδιους όρους μέχρι της επιλογής νέου αναδόχου
Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορώσης τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2015
Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας
Υποβολή προς έγκριση στο Δ.Σ της τριμηνιαίας έκθεσης της Ο.Ε ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση του Εορτασμού του Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου 2016 και της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου.
Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας: Δαπάνες φύλαξης κτιρίων
Έγκριση παράτασης για το έργο: «Aνάπλαση πλατειών και χώρων πρασίνου δήμου έτους 2015»
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Ε. ΨΥΧΙΚΟΥ»

Τελευταία Νέα