Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

12η Συνεδρίαση – 12/6/2013

12η Συνεδρίαση – 12/6/2013 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης
Καταρτίζει και ψηφίζει το σχέδιο δράσης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 31/12/2014
Εγκρίνει τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2013 και καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του έτους 2014
Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2013
Την σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2014 ύψους 4.000 ευρώ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για τη λειτουργία της μονάδας υποστήριξης καθημερινότητας
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικοκινητικής αγωγής με τη μέθοδο Orff
Έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για το σχεδιασμό και την προετοιμασία των ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ
Έγκριση πληρωμών με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης του πρώτου εξαμήνου έτους 2014
Έγκριση σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού για την αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών
Αποδοχή συμμετοχής της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη 21-22 Νοεμβρίου 2013 για θέματα δραστηριοτήτων της
Εγκρίνει τις δράσεις που αναλαμβάνει η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. ως εταίρος στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»
Τελευταία Νέα