Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

12η Συνεδρίαση – 6/11/2013

12η Συνεδρίαση – 6/11/2013 – 1:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να γνωμοδοτήσει για τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της Α΄φάσης της προσυμβατικής διαδικασίας του έργου: «Δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης του Δήμου Ψυχικού».
Γνωμοδότηση της υπ’ αρ. πρωτ. 9135/2-5-2013 ένστασης και έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013».
Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων στον ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ
Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε.
α. Εξέταση των υπ’ αριθμ. 8888 & 8889/29-4-2013 ενστάσεων της εταιρείας Πετρίδης ΑΒΕΕ – β. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων
Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικών κ.λ.π.).
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να γνωμοδοτήσει για άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου στο Σ.τ.Ε. κατά της απόφασης 2460/2012 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δικαστικής υπόθεσης του πρώην Δήμου Φιλοθέης.
Έγκριση πληρωμής αμοιβής στο δικηγόρο Ζαφειρόπουλο Μιχαήλ για δικηγορική υπόθεση που του ανατέθηκε.
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 143/2013 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών.
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2013».
Οριστική διακοπή εργασιών του έργου «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας».
Ανάθεση στη δικηγόρο Κονιδάρη Δήμητρα δικαστικής υπόθεσης του πρώην Δήμου Νέου Ψυχικού.
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Τελευταία Νέα