Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

12η Συνεδρίαση – 6/7/2016

12η Συνεδρίαση – 6/7/2016 – 10:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 12ης συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016.
Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του οικονομικού έτους 2016 προς τη Οικονομική Επιτροπή
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 145/30-5-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μικρού ανοικτού φορτηγού μη ανατρεπόμενου.
Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο: Τοπικές αποκαταστάσεις υφιστάμενου δικτύου ομβρίων Δ.Ε.Φ
Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο: Τοπικές αποκαταστάσεις υφιστάμενου δικτύου ομβρίων Δ.Ε.Ψ
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2016.
Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2016
Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: Αποκατάσταση οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού έτους 2016
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 711/2016 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Α. Βαρβαρίγο να συντάξει υπόμνημα για υπόθεση του ΔΗΜΟΥ
Έγκριση πίνακα αμοιβών δικηγόρων και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του Δήμου
Ανάθεση σε δικηγόρο κατάθεσης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕΤελευταία Νέα