Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

12η Συνεδρίαση – 8/30/2017

12η Συνεδρίαση – 8/30/2017 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 12ης συνεδρίασης
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης «ΑΤΛΑΣ»
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης – Ψυχικού «Η ΙΡΙΔΑ».
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Μικρασιατικού Συλλόγου Νέου Ψυχικού «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης έτους 2017 του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Ν. Ψυχικού.
Διάθεση ψήφισης πίστωσης για απόδοση στον ΟΚΑΠΑ καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης υπαλλήλου
Έγκριση παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είσπραξης εσόδων του Δήμου μας μέσω Τραπέζης
5η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4178/2013 ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Δ.Ε.ΦΙΛΟΘΕΗΣ».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».
Σύσταση Επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Συνδέσμου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (21 Ο.Τ.Α.)
Παραίτηση μέλους από την Επιτροπή Νεότητας και αντικατάσταση αυτού
Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου του έτους 2017.
Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια γερανού με αρπάγη για αποκομιδή φυτικών αποβλήτων και ογκωδών υλικών χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
Έγκριση της 234/2017 απόφασης Δημάρχου περί υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού»
Κατάπτωση του καταβληθέντος από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΟΝΤΗ Ο.Ε. παραβόλου υπέρ του Δήμου
Έγκριση διάθεσης χώρων για τη δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα εντός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.
Τελευταία Νέα