Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Ελαστικών

procurement

procurementΟ Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ελαστικών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλοθέης-Ψυχικού, οδός Μαραθωνοδρόμου 95, 3ος όροφος, την 1η Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.30 π.μ. μέχρι 12.00 π.μ. ενώπιον τηε Επιτροπής Διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας με Φ.Π.Α., ήτοι: 3.600,00 €.

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επιπλέον, μπορούν να αποσταλλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα email a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr ή s.mantaka@0177.syzefxis.gov.gr.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2014 726 κ. Άννα Ορτεντζάτου ή 213 2014 712 κ. Μάντακα Στέλλα).

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Παρατίθενται τα τεύχη του διαγωνισμού:

Διακήρυξη Τεχνική Έκθεση
Ενδεικτικός Προύπολογισμό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πηγή Ενημέρωσης: Τμήμα Προμηθειών
Τελευταία Ενημέρωση: 15-07-2013

Τελευταία Νέα