Search
Search

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Solidarity1

Solidarity1Είστε Ανασφάλιστοι και στερείστε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού σας στηρίζει και σας παρέχει δωρεάν νοσοκομειακή & ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Δωρεάν Δικαιούχοι περίθαλψης είναι όσοι δεν την δικαιούνται άμεσα  ή έμμεσα από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα.

 

Συγκεκριμένα δικαιούχοι περίθαλψης είστε όσοι ανήκετε σε μία εκ των παρακάτω κατηγοριών:

  • 1 Α. Έλληνες πολίτες ή ελληνικής  καταγωγής (ομογενείς , κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή ανιθαγενείς ή υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανασφάλιστοι και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.

Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

  • 2 Α. α. Ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους ( σύζυγος και ανήλικα τέκνα ).

β. Ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη  των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα )και τα μέλη των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Έλληνες ομογενείς.
γ. Ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές, και λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα – ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά.
δ. Ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
ε. Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί ασθενείς.Solidarity0

  • 3 Α α. Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής φροντίδας ή αλλά ιδρύματα Ν.Π..Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ.

β. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
γ. Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων.
δ. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών.
ε. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφάλιστου για  (1) ένα έτος.

  • 4 Α α. Ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής ιθαγενείας.

β. Αλλοδαποί με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας).
γ.Οι υπήκοοι των Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
δ. Αλλογενείς σύζυγοι Ελλήνων ή ομογενών ή Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άθως και τα τέκνα αυτών.

Στους δικαιούχους  αυτών  των κατηγοριών χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας.

  • 5 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 266/1999:

α) Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες.
β) Οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης , καθώς και
γ) οι έχοντες έγκριση παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμα, έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικός και νοσοκομειακός περίθαλψη με την άμεση επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή του ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού αντίστοιχα, στις υπηρεσίες του ΕΣΥ.

  • 6 Α. Οι αλλοδαποί θύματα των εγκλημάτων των 323,323Α,349,351 ΚΑΙ 351Α  του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστοι είναι δικαιούχοι άμεσης και δωρεών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από τις υπηρεσίες του ΕΣΥ, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και με την επίδειξη μόνο της σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση, απευθείας στις υπηρεσίες του ΕΣΥ και στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας  και αρωγής.
  • 7 Α. Οι κρατούμενοι σε φύλακες, φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και φιλοξενούμενοι σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων, των εταιρειών ανηλίκων ( Ν.Π.Δ.Δ) είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με επίδειξη της σχετικής βεβαίωσης του σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας, απευθείας στην υπηρεσία του ΕΣΥ.Solidarity0

Υποβολή Δικαιολογητικών

Μπορείτε να απευθυνθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση και να κάνετε αίτηση:

  • στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού
  • Οδός Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό
  • 213 20 14 600 , 213 20 14 625 &   213 20 14 650

 

Πηγή Ενημέρωσης: Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, κ. Δημητρίου Γαλάνη

 

Τελευταία Νέα