Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

procurement

procurementΟ Δήμος προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης (υπόγειας αποθήκευσης χωρητικότητας 3m3).

Ο διαγωνισμός είναι συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, την 4η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.30 έως ώρα 12.00, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας με Φ.Π.Α. ήτοι 1.845,00 €.

Δείτε τους όρους συμμετοχής στα τεύχη του διαγωνισμού:

  1. Προκήρυξη
  2. Τεχνική Μελέτη
  3. Περίληψη Προκήρυξης

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2014.726 κ. Ορτεντζάτου Άννα, a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr, ή 213-2014.712 κ. Μάντακα Στέλλα, s.mantaka@0177.syzefxis.gov.grfax:210-6722.934).   

 

Πηγή Ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Ορτεντζάτου Άννα

Τελευταία Νέα