Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός για Φύλαξη Κτιρίων

procurement
procurementΟ Δήμαρχος διακηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας: “Φύλαξη κτιρίων άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 3731/2008” για τα οικονομικά έτη 2014-2015, προϋπολογισμού 504.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός (παραλαβή προσφορών) θα διεξαχθεί μετά την πάροδο τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοσίευση ήτοι: την 28/04/2014 ημέρα Δευτέρα.
  • Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 09:00
  • Ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 09:30
Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημερομηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την μετά την άρση του κωλύματος επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση
 
O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Δημαρχείου Φιλοθέης-Ψυχικού, στην διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό Τ.Κ. 15452, στον τρίτο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, με σφραγισμένες γραπτές προσφορές σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα για το χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής της δημοπρασίας
 
Πιο αναλυτικά, δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:
  1. Χάρτης
  2. Διακήρυξη
  3. Περίληψη Διακήρυξης
  4. Τεχνική Έκθεση

 

Πηγή Ενημέρωσης: Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου
Τελευταία Ενημέρωση: 21-03-2014

Τελευταία Νέα