Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

15η Συνεδρίαση – 9/5/2012

15η Συνεδρίαση – 9/5/2012 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 15ης Συνεδρίασης
Διάθεση πιστώσεων
Έγκριση της αριθμ. 72/2012 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΑΠΑ.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της με αριθμ. 197/18-7-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορήγησης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νέου Ψυχικού.
Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Βασιλείου Παπαδημητρίου για ανατεθείσα σ’ αυτόν δικαστική υπόθεση του Δήμου (αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Νέου Ψυχικού).
Απόφαση έγκρισης της αριθμ. 44/2012 ομόφωνης απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Έγκριση της υπ’ αριθμ.34/2012 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού για την τροποποίηση του διετούς προγράμματος δράσης της
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2011».
Λήψη απόφασης επί ενστάσεως της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά της πράξης 3618/23-4-2012 του Δ/ντού Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
Αποδοχή ποσού 27.300 Ευρώ από το Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 20470/15-6-2012 απόφαση κατανομής πυροπροστασίας έτους 2012 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αποδοχή ποσού 13.022 Ευρώ από το Υπ. Εσωτερικών ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δήμου
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012.
Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Ιατρού 10 στη Φιλοθέη»
Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Ανδρούτσου 26 Ν. Ψυχικό»Τελευταία Νέα