Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

18η Συνεδρίαση – 7/29/2015

18η Συνεδρίαση – 7/29/2015 – 12:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 18ης Συνεδρίασης
Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.(1)
Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.(2)
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση τροποποίησης του ενδεικτικού προϋπολογισμού του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής.
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τοπογραφικού λογισμικού GGCAD.
Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τοπογραφικού λογισμικού GGTOP.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για διέλευση απορριμματοφόρων μέσω Αττικής Οδού.
Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου στο ετήσιο συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου Υγιών Πόλεων στο Κουόπιο της Φιλανδίας.
Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη βελτίωσης οδικής ασφάλειας στους άξονες κίνησης πεζών.
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα-Πάντου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση στη δικηγόρο Νεκταρία Σκοτίδα-Πάντου δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
Ανάθεση στο δικηγόρο Φώτη Χατζηφώτη να ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Ανάθεση στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δικαστικής υπόθεσης του πρώην Δήμου Φιλοθέης.
Έγκριση πληρωμής αμοιβής στο δικηγόρο Νίκο Καραμανλή για δικαστική υπόθεση του Δήμου που του ανατέθηκε και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Ψήφιση πιστώσεων για αναθέσεις δικαστικών υποθέσεων που έγιναν στη δικηγόρο Χρυσούλα Μουκίου.
Ανάθεση στο δικηγόρο Αλέξιο Θεοδωρόπουλο να παράσχει στο Δήμο γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό.
Έγκριση πληρωμής αμοιβών στη δικηγόρο Παπαευαγγέλου Ουρανία για δικηγορικές υποθέσεις του Δήμου που της ανατέθηκαν και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.Τελευταία Νέα