Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

19η Συνεδρίαση – 12/20/2016

19η Συνεδρίαση – 12/20/2016 – 7:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 19ης συνεδρίασης
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού δικτύου περιοχής αποθήκευσης (SAN) και τριών (3) δρομολογητών
Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων
Έγκριση πραγματοποίησης φιλανθρωπικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο Γεύμα Αγάπης» και διάθεση πίστωσης.
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών – εργασιών – υπηρεσιών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών Πρασίνου
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής εργασιών/υπηρεσιών Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής εργασιών/υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών/προμηθειών Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών/προμηθειών Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Συγκρότηση Επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της έκδοσης κανονιστικής απόφασης προς τις Υπηρεσίες του Δήμου και Υπηρεσία Δόμησης που αφορά την αναστολή δυνατότητας ίδρυσης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και αναψυχής
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου
Ορισμός εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών
Ορισμός αμοιβής δικηγόρου
Παράταση μισθώσεων ακινήτων Δήμου
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση – Βελτίωση Δημοτικού Φωτισμού
Έγκριση παράτασης για το έργο: «Τοπικές αποκαταστάσεις υφιστάμενου δικτύου ομβρίων Δ.Ε.Φ.»
Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/2013 για ακίνητα Δ.Ε. Νέου Ψυχικού»
Παράταση σύμβασης σχετικής με την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και εργασιών δικτύου λυμάτων έτους 2016 (Δ.Ε.Ψ)
Παράταση σύμβασης σχετικής με την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και εργασιών δικτύου λυμάτων έτους 2016 (Δ.Ε.Φ)
Παράταση σύμβασης σχετικής με την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης και εργασιών δικτύου λυμάτων έτους 2016 (Δ.Ε.Ν.Ψ)
Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη υπαγωγής στη ρύθμιση Ν.4178/2013 για ακίνητα Δ.Ε.Φιλοθέης».
Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πιλοτική εφαρμογή μοντέλου οδού ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Τρεμπεσίνας στο Ψυχικό»
Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε.Φ. ΕΤΟΥΣ 2016»
Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε.Ψ. ΕΤΟΥΣ 2016
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α.
Έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.».
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 77/2016 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016».
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 79/2016 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 80/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΦΙΨ σχετικής με την κατάρτιση και ψήφιση του σχεδίου δράσης της 2017
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 81/2016 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Ψήφιση στοχοθεσίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού για το έτος 2017».
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2016 απόφασης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.165/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία Νέα