Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

20η Συνεδρίαση – 9/21/2016

20η Συνεδρίαση – 9/21/2016 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 20ης συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2016 προς την Οικονομική Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Εξέταση προδικαστικής προσφυγής εταιρείας κατά απόφασης Ο.Ε
Εξέταση ενστάσεων συμμετεχόντων σε ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας: Συντήρηση πρασίνου
Ανάθεση στο δικηγόρο Βασίλειο Παπαδημητρίου να εκπροσωπήσει το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για υπόθεση του Δήμου ενώπιον του Α’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο
Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την διέλευση απορριμματοφόρων μέσω Αττικής Οδού
Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του φόρου δωρεάς ενός φορτηγού απορριμματοφόρου
Ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης του ΔήμουΤελευταία Νέα