Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Ανάπλαση πλατειών & χώρων πρασίνου

procurement
procurementΟ Δήμος προκηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Ανάπλαση Πλατειών & Χώρων Πρασίνου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού”.
 
Ο προϋπολογισμος του έργου ανέρχεται σε 105.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
Το έργο αφορά την ανάπλαση πλατειών και χώρων πρασίνου στις τρείς δημοτικές ενότητες του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν :
 1. Την επίστρωση δαπέδων στα υφιστάμενα όργανα υπαίθριας άθλησης.
 2. Τοπικές επιστρώσεις υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων, για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας.
 3. Περιτοίχιση με λιθοδομές παρτεριών, κοινοχρήστων χώρων.
 4. Δημιουργία χώρου με άμμο για αθλοπαιχνιδιές.
 5. Τοποθέτηση υπαίθριας κατασκευής για σκίαση και στάση στη Φιλοθέη.
Οι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες είναι :
 • Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων (Οικοδομικό τετράγωνο 8) στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
 • Κοινόχρηστος χώρος επί των οδών Καλπακίου και Μελετοπούλου στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
 • Χώρος παιδικής χαράς επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
 • Παρτέρι επί της οδού Μαραθωνοδρόμου και Εθν. Μακαρίου στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
 • Κοινόχρηστος χώρος επί των οδών Δημοκρατίας και Μαβίλη στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
 • Χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων εντός παιδικής χαράς επί της οδού Παπαναστασίου στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
 • Κοινόχρηστος χώρος επί της οδού Παπαναστασίου στην Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού
 • Αλσος Εθνικής Αντίστασης στην Δημοτική Ενότητα Ψυχικού
 • Λοιπές σποραδικές νησίδες σε Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού και Φιλοθέης
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 22/12/2015 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τερτσέτη 44, Νέο Ψυχικό, 154 51)

Τεύχη Διαγωνισμού :

 1. Διακήρυξη Διαγωνισμού
 2. Τιμολόγιο Μελέτης
 3. Προϋπολογισμός
 4. Τεχνική Έκθεση
 5. ΓΣΥ – ΕΣΥ
 6. ΣΑΥ
 7. ΦΑΥ

Πηγή ενημέρωσης: κα Κατερίνα Πισιώτα, Τεχνική Υπηρεσία

Τελευταία Νέα