Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

21η Συνεδρίαση – 10/5/2016

21η Συνεδρίαση – 10/5/2016 – 2:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 21ης Συνεδρίασης
Έγκριση δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Εξέταση ενστάσεων κατά πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την Συντήρηση Πρασίνου και έγκριση πρακτικού
Έγκριση 3ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Απόδοση του υπ’ αριθμ. 929/08-07-2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από Κ.Τ.Ε.Ο.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ.
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2016
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»
Έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»Τελευταία Νέα