Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

23η Συνεδρίαση – 11/29/2011

23η Συνεδρίαση – 11/29/2011 – 9:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 23ης Συνεδρίασης
Εισήγηση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού
Απόφαση εισήγησης για την επιβολή τέλους διαφημίσης
Απόφαση εισήγησης για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
Απόφαση εισήγησης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ενός μικρού καλαθοφόρου οχήματος
Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) μικρού αναρροφητικού σαρώθρου
Απόφαση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ενός μικρού δορυφορικού κλειστού τύπου απορριμματοφόρου οχήματος
Απόφαση εισηγητικής έκθεσης γ’ τριμήνου του έτους 2011 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Απόφαση έγκρισης πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας για την προμήθεια γάλακτος
Απόφαση έγκρισης πληρωμής αμοιβών στον δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο για δικηγορική εργασία του αφορώσα ειδικότερα τον πρώην Δήμο Φιλοθέης
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δικαστικής υπόθεσης που αφορά ειδικότερα το πρώην Δήμο Φιλοθέης
Απόφάση ανάθεση στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή δικαστικής υπόθεσης που αφορά τον πρώην Δήμο Φιλοθέης (αγωγή τεσσάρων φυλάκων 11-01-2012)
Απόφαση ανάθεσης στο δικηγόρο Χρήστο Βαρβαρίγο δικαστίκης υπόθεσης που αφορά ειδικότερα τον πρώην Δήμο Φιλοθέης
1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το από 25/11/2011 τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και αφορούν την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. 2. Τον καθορισμό των όρων του πρόχειρου δι

Τελευταία Νέα