Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

23η Συνεδρίαση – 12/22/2014

23η Συνεδρίαση – 12/22/2014 – 5:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 23ης Συνεδρίασης
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Α.Π.Α.
Έγκριση της με αριθμ. 97.2014 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου ΟΚΑΠΑ με θέμα Εγκριση Πίνακα 5.Α Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015 του ΝΠΔΔ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού ΟΚΑΠΑ
Έγκριση σχεδίου συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης χώρου Υποσταθμού.
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου.
Έγκριση της με αριθμ. 71.2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ.
Αποδοχή ποσού από του Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση του έργου Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων.
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για παραχώρηση χώρου στην Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.
Tροποποίηση της με αριθ. 227 του 2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης δημοτικών τελών αναφορικά με τις μειώσεις για τους τρίτεκνους.
Συνδρομή στη Περιοδική Έκδοση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
Έγκριση της με αριθμ. 50 του 2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτησης υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Τελευταία Νέα