Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

26η Συνεδρίαση – 10/27/2011

26η Συνεδρίαση – 10/27/2011 – 6:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 26ης Συνεδρίασης
Απόφαση έγκρισης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την εορτή της 28ης Οκτωβρίου
Απόφαση συμμετοχής τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων γυναικών σε σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών
Απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
Απόφαση έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων 2008 του Δήμου Φιλοθέης
Απόφαση περί καθαίρεσης ή διατήρησης υπερυχωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμαράκια)
Απόφαση έγκρισης της ηλεκτρομαγνητικής μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου επισκευής και αξιοποίησης Σούρλειου κτιρίου για τη δημιουργία χώρων πολιτισμού.
Απόφαση αποδοχής ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – γ’ κατανομή 2011 – και καταμερισμός ανά σχολική επιτροπή
Απόφαση έγκρισης απολογισμού της 2ης Σχολικής Επιτροπής τέως Δήμου Νέου Ψυχικού για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-9-2011
Απόφαση έγκρισης απολογισμού της 5ης Σχολικής Επιτροπής τέως Δήμου Νέου Ψυχικού για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-9-2011
Απόφαση έγκρισης απολογισμού της 6ης Σχολικής Επιτροπής τέως Δήμου Νέου Ψυχικού για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-9-2011
Απόφαση έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Νηπιαγωγείου Φιλοθέης για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-9-2011
Απόφαση έγκρισης απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης για το χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως 30-9-2011
Απόφαση περί συμμετοχής Δημάρχου Δημοτικών Συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων στο συνέδριο – έκθεση POLIS στη Θεσσαλονίκη από 3 έως 6 Νοεμβρίου 2011
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Απόφαση απευθείας ανάθεσης συντήρησης και επισκευής του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού)
Απόφαση έγκρισης της αριθμ. 66/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. που αφορά συνεργασία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού με περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη λειτουργία του οικολογικού πάρκου
Απόφαση έγκρισης της αριθμ 62/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. που αφορά τιμολογιακή πολιτική έτους 2011 για τα δίδακτρα των εκπαιδευτικών μαθημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού
Απόφαση έγκρισης της αριθμ. 63/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. που αφορά την εκμίσθωση του χώρου του κέντρου Νεότητας Φιλοθέης σε δημότες για διοργάνωση εκδηλώσεων
Απόφαση έγκρισης της αριθμ. 63/2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. που αφορά τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Κοινωφελής Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης
Απόφαση στ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Τελευταία Νέα