Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

26η Συνεδρίαση – 10/29/2020

26η Συνεδρίαση – 10/29/2020 – 11:00:00 AM

Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας αποφάσεων 26ης συνεδρίασης
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2021.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του Τέλους χρήσης Κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2021.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 86/2020 απόφασης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2018 του ΟΚΑΠΑ
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 87/2020 απόφασης με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2018 του ΟΚΑΠΑ.
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 94/2020 απόφασης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 του ΟΚΑΠΑ.
Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για επιχορήγηση της Αθλητικής Ένωσης Ψυχικού.
Εξειδίκευση πίστωσης για την ετήσια παροχή υπηρεσιών από την Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών «ΔΗΜΟΣΝΕΤ» στη βάση δεδομένων www.4412.gr.
Εξειδίκευση πίστωσης για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
Αποδοχή ποσού ΑΠΟ ΚΑΠ – I’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ έτους 2020.
Αποδοχή ποσού ΑΠΟ ΚΑΠ – Θ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ έτους 2020.
Καθορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου: «Οικονομική Προσφορά» του δεύτερου επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια πετρελαίου diesel (κίνησης).
Αποδοχή ποσού για την κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID -19.
Αποδοχή ποσού για κάλυψη δαπανών ενοικίασης των ΚΕΠ μέχρι και το α’ εξάμηνο 2020.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.
Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. 14774/21-10-2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) με θέμα: Κατάρτιση και Ψήφιση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. οικονομικού έτους 2021
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 60/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ).
Ορισμός Υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ.
Ορισμός Υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ.
Έγκριση της με αριθμ. πρωτ.15102/23-10-2020 απόφασης Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος.
Τελευταία Νέα