Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

27η Συνεδρίαση – 10/21/2014

27η Συνεδρίαση – 10/21/2014 – 1:00:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 27ης Συνεδρίασης
Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης του Δήμου κατά της απόφασης 2689.2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ανάθεση κατάθεσης στο δικηγόρο Νικόλαο Καραμανλή.
Έγκριση δαπανών και διάθεση – ψήφιση – πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών άρδευσης.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015.
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση ή απαλλαγή των δημοτικών τελών.
Έγκριση γενομένων δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2014.
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παράσχει στο Δήμο γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό.
Ανάθεση στο δικηγόρο Γεώργιο Δακουρά να παράσχει στο Δήμο γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 320.2014 απόφασης του Δημάρχου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος και ψήφιση πιστώσεως.
Ανάθεση στο δικηγόρο Πλάτωνα Νιάδη να παραστεί ως πληρεξούσιος στον Άρειο Πάγο για δικαστική υπόθεση του πρώην Δήμου Ψυχικού και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο του ορισμού της αμοιβής του καθώς και ανάθεση στη συμβολαιογράφο Μαρία Τσαγγάρη να συντ
Τελευταία Νέα