Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

9η Συνεδρίαση – 9/10/2013

9η Συνεδρίαση – 9/10/2013 – 5:30:00 PM

Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη
Πίνακας Αποφάσεων 9ης Συνεδρίασης
Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συντήρηση του κτιρίου του Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης
Έγκριση προκήρυξης πρόσληψης καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού
έτους 2013.
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού αναφορικά με τα δίδακτρα των εκπαιδευτικών μαθημάτων έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 2013-2014 (Ιούλιος 2014)
Την επιστροφή χρημάτων σε παιδιά που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν λόγω ασθενείας
όλες τις εβδομάδες ή ημέρες για τις οποίες είχαν προπληρώσει.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων
του προσωπικού -που υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ- με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23-08-2013 απόφαση της Επιτροπ
Έγκριση υποβολής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκπόνηση μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ και κατασκευής ράμπας
στο χώρο του Κέντρου Νεότητας Φιλοθέης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων
του καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110/15320/23-08-2013 απόφαση της Επιτροπής του

Τελευταία Νέα