Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού

04η Συνεδρίαση – 12/04/2021

Πρόσκληση 04ης Συνεδρίασης Κοινότητας Ψυχικού Πίνακας Αποφάσεων 04ης Συνεδρίασης Απόφαση 32 Απόφαση 33 Απόφαση 34 Απόφαση 35 Απόφαση 36 Απόφαση 37 Απόφαση 38 Απόφαση 39 Απόφαση 40

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 26/03/2021

Πρόσκληση 03ης Συνεδρίασης Κοινότητας Ψυχικού Πίνακας Αποφάσεων 03ης Συνεδρίασης Απόφαση 23 Απόφαση 24 Απόφαση 25 Απόφαση 26 Απόφαση 27 Απόφαση 28 Απόφαση 29 Απόφαση 30 Απόφαση 31

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 26/02/2021

Πρόσκληση 02ης Συνεδρίασης Κοινότητας Ψυχικού Πίνακας αποφάσεων 02ης Συνεδρίασης Απόφαση 06 Απόφαση 07 Απόφαση 08 Απόφαση 09 Απόφαση 10 Απόφαση 11 Απόφαση 12 Απόφαση 13 Απόφαση 14 Απόφαση 15 Απόφαση

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/20/2021

01η Συνεδρίαση – 1/20/2021 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης Προώθηση στην τεχνική υπηρεσία του υπομνήματος κατοίκων της οδού Χρυσανθέμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με

Περισσότερα »

17η Συνεδρίαση – 12/16/2020

17η Συνεδρίαση – 12/16/2020 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για φύτευση συστάδας δένδρων ώστε να δημιουργηθεί φράκτης πρασίνου επί της Δάφνης

Περισσότερα »