Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού

03η Συνεδρίαση – 2/24/2020

03η Συνεδρίαση – 2/24/2020 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης Διαβίβαση στοιχείων στην τεχνική υπηρεσία για τα έργα συντήρησης οδοστρωμάτων οδών από κυβόλιθους ή

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 2/3/2020

02η Συνεδρίαση – 2/3/2020 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για διαβίβαση στοιχείων στην τεχνική υπηρεσία για τα έργα συντήρησης οδοστρωμάτων οδών

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/13/2020

01η Συνεδρίαση – 1/13/2020 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης Συζήτηση για εντοπισμό προβλημάτων στην Κοινότητα Ψυχικού και λήψη απόφασης σχετικά με την αντιμετώπισή

Περισσότερα »

11η Συνεδρίαση – 12/16/2019

11η Συνεδρίαση – 12/16/2019 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Συζήτηση για εντοπισμό προβλημάτων στην Κοινότητα Ψυχικού και λήψη απόφασης σχετικά με την αντιμετώπισή

Περισσότερα »

10η Συνεδρίαση – 11/29/2019

10η Συνεδρίαση – 11/29/2019 – 9:30:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 10ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για οργάνωση ημερίδας με θέμα την Ανακύκλωση. Λήψη απόφασης για ανάθεση (άνευ

Περισσότερα »

09η Συνεδρίαση – 10/17/2019

09η Συνεδρίαση – 10/17/2019 – 6:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 09ης συνεδρίασης Ορισμός αρμοδιοτήτων συμβούλων σε επτά γεωγραφικούς τομείς όπου θα καταγράφονται τα προβλήματα κάθε τομέα.

Περισσότερα »