Αποφάσεις ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ

04η Συνεδρίαση – 3/23/2020

04η Συνεδρίαση – 3/23/2020 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης Κατάρτιση και ψήφιση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. Εξειδίκευση πίστωσης για την «Οργάνωση προγραμμάτων

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 3/20/2020

03η Συνεδρίαση – 3/20/2020 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά διακήρυξη

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 2/28/2020

02η Συνεδρίαση – 2/28/2020 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη του

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 2/5/2020

01η Συνεδρίαση – 2/5/2020 – 9:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου (ή Αντιπροέδρου) Αντικατάσταση τακτικού μέλους και

Περισσότερα »

12η Συνεδρίαση – 12/23/2019

12η Συνεδρίαση – 12/23/2019 – 8:30:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1432/10-07-2019 σύμβασης ως προς την παράταση

Περισσότερα »