Αποφάσεις ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ

05η Συνεδρίαση – 4/5/2019

05η Συνεδρίαση – 4/5/2019 – 10:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 05ης συνεδρίασης Έγκριση οργάνωσης του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών « ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2019» στο Ν.Ψυχικό Έγκριση

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 3/27/2019

04η Συνεδρίαση – 3/27/2019 – 12:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης Έγκριση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού εντός των

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 2/27/2019

03η Συνεδρίαση – 2/27/2019 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης Α’(υποχρεωτική) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 2/8/2019

02η Συνεδρίαση – 2/8/2019 – 11:00:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 1/11/2019

01η Συνεδρίαση – 1/11/2019 – 11:30:00 AM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου (ή Αντιπροέδρου) και μελών του Δ.Σ.

Περισσότερα »

16η Συνεδρίαση – 12/15/2018

16η Συνεδρίαση – 12/15/2018 – 12:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα

Περισσότερα »