Αποφάσεις Ο.Κ.Α.Π.Α

06η Συνεδρίαση – 7/26/2011

06η Συνεδρίαση – 7/26/2011 – 2:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης Συμπληρωματική εγγραφή νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Φιλοθέης του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 7/14/2011

05η Συνεδρίαση – 7/14/2011 – 2:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης Επιλογή τράπεζας για την κατάθεση των Χρηματικών υπολοίπων του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 7/7/2011

04η Συνεδρίαση – 7/7/2011 – 2:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης Κατακύρωση απόφασης επιτροπής για την επιλογή των παιδιών για το έτος 2011-2012 στους Βρεφονηπιακούς

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 6/28/2011

03η Συνεδρίαση – 6/28/2011 – 2:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης-Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του έτους 2011

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 6/27/2011

02η Συνεδρίαση – 6/27/2011 – 2:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 2ης Συνεδρίασης Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης και

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 6/20/2011

01η Συνεδρίαση – 6/20/2011 – 2:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης Σύσταση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Περισσότερα »