Αποφάσεις Ο.Κ.Α.Π.Α

08η Συνεδρίαση – 7/3/2019

08η Συνεδρίαση – 7/3/2019 – 1:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 08ης συνεδρίασης «Έγκριση Απόφασης Προέδρου που ελήφθη λόγω κατεπείγοντος» «Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων μηνός Απριλίου 2019». «Υποβολή

Περισσότερα »

07η Συνεδρίαση – 5/15/2019

07η Συνεδρίαση – 5/15/2019 – 1:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 07ης συνεδρίασης Σύναψη όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Περισσότερα »

06η Συνεδρίαση – 4/20/2019

06η Συνεδρίαση – 4/20/2019 – 1:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 06ης συνεδρίασης Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων μηνός Μαρτίου 2019 «Λήψη απόφασης για την έγκριση – διάθεση της

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 4/19/2019

05η Συνεδρίαση – 4/19/2019 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 05ης συνεδρίασης «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016» «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016»

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 4/19/2019

05η Συνεδρίαση – 4/19/2019 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 05ης συνεδρίασης «Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016» «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016»

Περισσότερα »