Αποφάσεις Ο.Κ.Α.Π.Α

04η Συνεδρίαση – 3/23/2019

04η Συνεδρίαση – 3/23/2019 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης «Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων μηνός Φεβρουαρίου 2019». «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου» «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου»

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 3/2/2019

03η Συνεδρίαση – 3/2/2019 – 3:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης «Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων μηνός Ιανουαρίου 2019». «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των διοικητικών

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 3/1/2019

02η Συνεδρίαση – 3/1/2019 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης «Έγκριση A΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.». «Έγκριση

Περισσότερα »

01η Συνεδρίαση – 2/5/2019

01η Συνεδρίαση – 2/5/2019 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 01ης συνεδρίασης «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών». «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών». «Συγκρότηση

Περισσότερα »

22η Συνεδρίαση – 12/18/2018

22η Συνεδρίαση – 12/18/2018 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Διαγραφές βρεφών και νηπίων από τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΟΚΑΠΑ έτους 2018-2019.

Περισσότερα »

21η Συνεδρίαση – 11/28/2018

21η Συνεδρίαση – 11/28/2018 – 3:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.». Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας

Περισσότερα »