Αποφάσεις Ο.Κ.Α.Π.Α

20η Συνεδρίαση – 11/27/2018

20η Συνεδρίαση – 11/27/2018 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 20ης συνεδρίασης «Υποβολή προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης

Περισσότερα »

19η Συνεδρίαση – 11/16/2018

19η Συνεδρίαση – 11/16/2018 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 19ης συνεδρίασης «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.»». «Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας

Περισσότερα »

18η Συνεδρίαση – 11/15/2018

18η Συνεδρίαση – 11/15/2018 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 18ης συνεδρίασης Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περισσότερα »

17η Συνεδρίαση – 10/30/2018

17η Συνεδρίαση – 10/30/2018 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Διάθεση χώρων & εγκαταστάσεων Αίτημα μείωσης διδάκτρων στο Ωδείο Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στον

Περισσότερα »

16η Συνεδρίαση – 9/19/2018

16η Συνεδρίαση – 9/19/2018 – 3:30:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Διάθεση χώρων & αθλητικών εγκαταστάσεων Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ιουνίου 2018 Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ιουλίου

Περισσότερα »

15η Συνεδρίαση – 9/18/2018

15η Συνεδρίαση – 9/18/2018 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 15ης συνεδρίασης Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018

Περισσότερα »