Αποφάσεις Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

03η Συνεδρίαση – 4/26/2016

03η Συνεδρίαση – 4/26/2016 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλησης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης Έγκριση κατάθεσης αγωγής της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Έγκριση παραχώρησης

Περισσότερα »

02η Συνεδρίαση – 3/4/2016

02η Συνεδρίαση – 3/4/2016 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 02ης συνεδρίασης Έγκριση αγοράς P/C για το γραφείο καθηγητών και Laptop για χρήση των διαδραστικών πινάκων

Περισσότερα »

05η Συνεδρίαση – 10/21/2015

05η Συνεδρίαση – 10/21/2015 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 05ης συνεδρίασης Παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων από την Αθλητική Ένωση Ψυχικού στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο

Περισσότερα »

04η Συνεδρίαση – 9/18/2015

04η Συνεδρίαση – 9/18/2015 – 3:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 04ης συνεδρίασης Αίτημα του μισθωτή του κυλικείου της Βαρβακείου Σχολής για παράταση της συμβάσεως με παράλληλη

Περισσότερα »

03η Συνεδρίαση – 9/14/2015

03η Συνεδρίαση – 9/14/2015 – 2:00:00 PM Πρόσκληση Σύγκλισης – Ημερήσια Διάταξη Πίνακας αποφάσεων 03ης συνεδρίασης Αντικατάσταση μελών και αναπληρωτών αυτών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Έγκριση εκτάκτων δαπανών συντήρησης

Περισσότερα »