Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων

 Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ», με προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από : α) εργασίες με προϋπολογισμό 44.192,05 €, β) Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 7.954,57 €, γ) απρόβλεπτα (15%) 7.821,99 €, δ) αναθεώρηση 31,39 € και στ) Φ.Π.Α (24%) 14.400,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την οικονομική προσφορά από την έδρα της υπηρεσίας Τερτσέτη 44 όπου βρίσκεται η Τ.Υ. του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μέχρι και την 5 η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 09:00 πμ μέχρι 14:00 μμ.

Πληροφορίες στo τηλέφωνο 213-2014602 και FAX επικοινωνίας 210-6711475, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κος Αργυρόπουλος Παναγιώτης.

Κατεβάστε τα έγγραφα του διαγωνισμού, εδώ

Πηγή Ενημέρωσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τελευταία Νέα