Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαγωνισμός για Ανακατασκευή Οδών

ergo
ergoΠροκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός για το έργο “Ανακατασκευή Οδών από Σκυρόδεμα & Πλακοστρώσεις”.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 
Περιγραφή έργου:

Το έργο αφορά την ανακατασκευή οδοστρωμάτων σε δρόμους της Δ.Ε. Ψυχικού του Δ. Φιλοθέης-Ψυχικού. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν:

  1. Αποξήλωση υφιστάμενου οδοστρώματος.
  2. Τοποθέτηση χαλύβδινου δομικού πλέγματος Β500C.
  3. Αντιολισθηρή στρώση από σκυρόδεμα C20/25.
  4. Ισοπέδωση της επιφάνειας μετά την έκχυση του σκυροδέματος με δονητικό πήχυ.
  5. Επεξεργασία της τελικής αδρής επιφάνειας από σκυρόδεμα (γαρμπιλόδεμα) κατηγορίας C20/25 με ίνες πολυπροπυλενίου.
  6. Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας με χρήση σκληρυντικών υλικών.
  7. Διάνοιξη εγκάρσιων αρμών συστολής – διαστολής κατά μήκος του άξονα.
  8. Επάλειψη – ψεκασμό της επιφάνειας με ειδική διεισδυτική ρητίνη.
  9. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών οδοντωτής μορφής στη τελική επιφάνεια κυκλοφορίας του οδοστρώματος με χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) μέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 28/04/2015 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τερτσέτη 44, 154 51, Νέο Ψυχικό). Τα τεύχη δημοπρασίας είναι τα ακόλουθα:
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Τερτσέτη 44, 154 51, Νέο Ψυχικό).
 
Πληροφορίες: Αγγελική Δεληγιώργη, τηλ: 213 20 14 627, e-mail: a.deligiorgi@0177.syzefxis.gov.gr
 
Πηγή ενημέρωσης: κα Αγγελική Δεληγιώργη

Τελευταία Νέα