Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Διαδικτυακή ομιλία με θέμα:Το συναίσθημα του θυμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Στο πλαίσιο του Νέου Εκπαιδευτικού Κύκλου που διαμόρφωσε ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού και ο ΟΚΑΠΑ Φιλοθέης-Ψυχικού, διοργανώνεται η Διαδικτυακή Ομιλία με θέμα:

Το συναίσθημα του θυμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

• Ο ορισμός των συναισθημάτων.

• Τα αίτια του παιδικού θυμού.

• Τι κρύβεται πίσω από το θυμό;

• Διαχείριση θυμού: Πώς να βοηθήσετε τα παιδιά να διαχειριστούν το θυμό τους; 

• Πώς μπορούν οι γονείς να διαχειριστούν τον δικό τους θυμό.

  Την Πέμπτη  24 Νοεμβρίου 2022 στις 18:00

Εισηγήτρια :

Νόρμα  Σαḯας, (MSc., in Applied Psychology, RE&CBT) 

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Παιδιών/Εφήβων/Ενηλίκων – Ψυχοθεραπεύτρια.

                            

Συνδεθείτε από τον υπολογιστή σας ή την εφαρμογή για κινητές συσκευές στον παρακάτω σύνδεσμο

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJkODU0MGYtNjdjMy00NWFhLWI0ZmItZWZmZWUyMDZjOTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227d70605c-e6f1-4a89-b725-25b8e5b302b4%22%2c%22Oid%22%3a%2236b5bb30-29cb-40c6-9322-57aab9aa998b%22%7d

Τελευταία Νέα