Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Περισυλλογή και φύλαξη Αδέσποτων Ζώων

procurement
procurementΟ δήμος διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας: «Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων».
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 73.769,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα, Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο, στις 16/05/2014, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13.00 έως ώρα 13.30, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 2.998,75 €.
 
Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης:
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, 1ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 213-2014.726 κ. Ορτεντζάτου Άννα).
 
 
Πηγή Ενημέρωσης: Υπεύθυνη τμήματος Προμηθειών, κα Άννα Ορτεντζάτου,  a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr

Τελευταία Νέα